slecht nieuws

Effectieve functioneringsgesprekken

Zorg dat uw medewerkers zich optimaal ontwikkelen, zorg voor een compleet dossier, stimuleer uw personeel en haal het beste uit uw medewerkers! Een hele opgave en voor veel managers een groot probleem. Hoe pakt u dat aan? Wat kan u wel en wat kan u niet bespreken? Welke wettelijke verplichtingen zijn er? Hoe haalt u meer uit functioneringsgesprekken en motiveert u de medewerkers. In deze training wordt op al deze facetten ingegaan. Wat is uw rol? Wat kan u doen? Welke hulpmiddelen zijn er en hoe zorgt u voor de gewenste uitkomst en laat de functioneringsgesprekken een waardevolle bijdrage zijn bij de aansturing van de onderneming! In de training naast theorie tevens praktische gesprekstechnieken en gespreksstrategieën.

minimaal 3 deelnemers

vanaf 2 dagdelen

Ondersteunende literatuur