optimisten

Methodisch Didactische opl. I2 en I3

Na het behalen van het eigenvaardigheids niveau CWO III kan er begonnen worden met de Methodisch/Didactische opleiding voor instructeur 2. Na het volgen van deze opleiding en het samenstellen van een portfolio kan de deelnemer de Proeve van Bekwaamheid (PvB) voor instructeur 2 doen.
Na het examen CWO IV en het verder samenstellen van het portfolio, door te oefenen in o.a. het lesgeven, kan de deelnemer de PvB I-3 doen.

In de methodisch/didactische opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Algemene didaktiek
• (activerende) Werkvormen
• Discipline specifieke didactiek en organisatie
• Inschatten en beoordelen eigenvaardigheid niveau
• (assisteren en) organiseren van activiteiten
• Samenstellen portfolio

Minimaal 6

3 dagdelen op 1 dag aangeboden:

€125,- excl. BTW, inclusief lunch, diner en reader