image_sport

BHV basisopleiding

Opleiding tot bedrijfshulpverlener.
Om aan de Arbowet te voldoen, moeten er ook bij sportclubs en -verenigingen voldoende BHV’ers opgeleid zijn om bij een calamiteit adequaat te kunnen handelen. Deze BHV basisopleiding is afgestemd op de calamiteiten die zich hier kunnen voordoen en voldoet aan de eisen die aan BHV opleidingen gesteld worden door de Arbowet.

De BHV basisopleiding is een combinatie tussen een e-learning module en een praktijkdag. Na het met goed gevolg afsluiten van een e-learning (in eigen tijd) wordt u tijdens een praktijdag van 9.00 tot 16.30 uur opgeleid in:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het bedienen van een AED
  • Het beperken en bestrijden van (beginnende) brand
  • Het voorkomen en beperken van (gevolgen van) ongevallen
  • Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen
  • Het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties

Kosten: € 229,- p.p. excl. btw.

Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers

2 dagdelen

Inclusief e-learning module, theorie-examen, certificaat (indien met goed gevolg afgerond), koffie, thee en lunch.