image_onderwijs

Weerbaarheid in de klas

Einddoel: De leerkracht kan de weerbaarheid vergroten van kinderen in de klas, dmv eigen handelen en oefeningen met de kinderen in de klas.

Wat leren de leerkrachten:

 • praktische toepasbaarheid: Herkenbare situaties door inbreng eigen casuïstiek
 • theoretische achtergronden over weerbaarheid, houding en communicatie
 • peer deskundigheid door uitwisseling tips van leerkrachten aan elkaar
 • Bewustwording en invloed op eigen handelen
 • praktisch aan de slag met de eigen klassituatie
 • handvatten en oefeningen voor het omgaan met minder weerbare kinderen
 • systemische kijk op klas en eigen persoon m.b.t. weerbaarheid

Globale opzet:
Ik werk graag met de groep naar een opzet die passend is voor hen. De totale inhoud blijft hetzelfde, maar de bijeenkomsten kunnen iets verschillen.

 1. Wat zie je in de klas? Wat is weerbaarheid? + kennismaking:Definiëren weerbaarheid en eigen klas/kinderen onder de loep.
 2. Wat doe je? Houding en communicatie. Hoe reageer je, hoe reageert het kind/groep/klas?
 3. Wat kun je doen? Houding en communicatie. Hoe communiceer je/welke woorden/houding gebruik je?
 4. Verdieping communicatie met kinderen en weerbaarheidsoefeningen voor in de klas ervaren.
 5. Systemische benadering : achtergrond systeemtheorie en opstellingen om ervaring, inzicht en verandering te krijgen in de eigen klas
 6. Hoe ga je het nu aanpakken? + eindevaluatie: Aan de slag met eigen klas en terugkijken naar de training

 

10 personen

6 dagdelen

Reader