image_onderwijs

Excellent lesgeven

In deze interactieve en praktijkgerichte training voor docenten komen diverse onderwerpen op het gebied van lesgeven samen. Didactische kennis en vaardigheden worden verdiept, waardoor het leerresultaat omhoog gaat en leerlingen beter worden geboeid en meer betrokken zullen zijn bij de les.

De lesstof is opgebouwd uit verschillende modules, die naar wens van de onderwijsinstelling en/of de docent wel of niet aan de training kunnen worden toegevoegd. Hierdoor kan de training worden afgestemd op de aanwezige scholingsbehoefte.

Module Didactiek
Module Gedifferentieerd lesgeven
Module Creatieve werkvormen
Module Digibord
Module Spreken voor de klas
Module Moderne lesmiddelen
Module Prezi
Module Powerpoint

Wilt u meer weten over de inhoud van de modules, neemt u dan contact met ons op.

minimaal 8

2 tot 4 dagdelen per module

Reader plus handouts