image_onderwijs

Coöperatief leren

In deze interactieve en praktijkgerichte training leren docenten basisonderwijs alles over het coöperatief leren. De training is zo opgezet dat docenten er direct mee aan de slag kunnen in de klas. 

Dat kinderen veel van elkaar leren, is goed te zien als je broertjes en zusjes met elkaar ziet spelen. Ze onderhandelen, ze imiteren, ze botsen en ze proberen opnieuw. Soms zit de winst in het (aan)leren van iets nieuws, soms in het versterken van een ingezette kwaliteit.

Dat kinderen ook in de klas veel van elkaar kunnen leren, weten we wel. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat alle partijen effectief leren en niet alleen degene die wel wat extra hulp kan gebruiken? Hoe laat je ook de minder vaardige leerlingen hun kwaliteiten gebruiken en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen? En hoe begeleid je al die verschillende groepen in zowel het samenwerken als de te behalen leerdoelen?

De training
Leerdoel: Inzicht verwerven, kennisnemen van en vaardig worden in de toepassing van coöperatief lesgeven in de basisschool.
Opzet: In zes dagdelen, verspreid over een half jaar, wordt ingegaan op het principe, de didactische achtergronden, de mogelijkheden en beperkingen van coöperatief leren. Met behulp van uw eigen praktijkvoorbeelden en inbreng gaan we de vijf basisprincipes praktisch toepasbaar maken: Positieve wederzijdse afhankelijkheid, Individuele verantwoordelijkheid, Directe interactie, Samenwerkingsvaardigheden, Evaluatie van het groepsproces.
In de training ontwikkelt u met medecursisten lesmateriaal voor uw eigen klas. U probeert dit materiaal uit in uw eigen praktijk en koppelt dit terug in de bijeenkomsten. Hierdoor heeft u na afloop van de training niet alleen meer kennis en vaardigheden op het gebied van coöperatief leren, maar ook een voorraad, reeds uitgeprobeerde, werkvormen.

Voorafgaand aan de cursusdagen wordt u gevraagd een enquête in te vullen. Deze enquête heeft tot doel inzicht te verwerven in uw achtergrond en uw scholing, zodat de cursus optimaal zal aansluiten op de bij de cursisten reeds aanwezige kennis. De enquête zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

minimaal 9

6 dagdelen

Reader plus handouts