Informatie

Groei Direct opleidingen is een partner in leren ontwikkelen. Wij bedoelen daarmee dat wij een bijdrage kunnen leveren aan ieders ontwikkeling. Dit doen wij door middel van ervaringsleren. In al onze opleidingen zal geoefend worden in een context die zo dicht mogelijk ligt bij de praktijk of zal gecoacht worden in de praktijk.

Groei Direct opleidingen heeft de visie dat leren door te doen of iets te ervaren een grote meerwaarde heeft voor elke persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben niet de illusie dat wij u kunnen veranderen, maar wel de overtuiging dat wij een bijdrage leveren aan uw ontwikkeling en een partner zijn in het leren ontwikkelen.

Confucius zei in de 5de eeuw voor Christus al:

“Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.”

Uit wetenschappelijk onderzoek van David A. Souza (How the brain learns, 2001) blijkt dat leren door ervaring een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van iemand.

De resultaten van zijn onderzoek laten zien dat we als volgt leren:
10% van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we zien en horen
70% van waar we over gediscussieerd hebben met anderen
80% van wat we persoonlijk ervaren hebben
95% van wat we uitleggen aan anderen